ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 8 สิงหาคม 2563
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชนิดต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณจึงได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น โดยความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครที่มีจิตอาสาในพื้นที่มาร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 5,102 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนในตำบลวัดสุวรรณไว้ใช้เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อและจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองภายในครอบครัว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน วันที่ 7 มีนาคม 2563   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด และปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลต่อร่างกายและสังคม โดยการเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแบะเยาวชนจังหวัดชลบุรี
งานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการฝึกอบรม อปพร.
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.2561
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2561 ณ ทุ่งนาคนารี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน อำเภอบ่อทอง
วันเข้าพรรษา 2554
วัดสุวรรณเกมส์ ครั้งที่ ๗
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาเมือง และโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2554
โครงการค่ายฤดูร้อนส่งเสริมทักษะชีวิต ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช อาคาร 100 ปี
วันเข้าพรรษาปี2553
งานสงกรานต์ ปี 2553
งานกีฬา ปี 2553
อำเภอยิ้ม 2553

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
สาส์นจากนายกฯ

 
นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ
สาส์นจากปลัด

 
นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.45.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 934,332

        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.