ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

นายก อบต.วัดสุวรรณ
นายก อบต.วัดสุวรรณ  

นายก อบต.วัดสุวรรณ

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลวัดสุวรรณทุกท่านการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ขึ้นนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ

การพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย สร้างวิสัยทัศน์ กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีนโยบายการบริหารที่ชัดเจน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม หลายโครงการที่ได้รับความร่วมมือและแนวความคิดมาจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลวัดสุวรรณ ซึ่งทำให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน

กระผมในฐานะคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลวัดสุวรรณทุกท่านรวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

(นายวิสุทธิ์  ชื่นชมขจรสุข )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ

 

 
ผู้ประกาศ : นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
ประกาศวันที่ : 2014-06-03
สาส์นจากนายกฯ

นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ
สาส์นจากปลัด

นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.40.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,086,784

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.