ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนน  คสล.  จำนวน  8  สาย  ยาว 4.490  กิโลเมตร

ถนนลาดยาง  จำนวน  18  สาย  ยาว  32.910  กิโลเมตร

ถนนลูกรัง  จำนวน  67  สาย  ยาว  75    กิโลเมตร

การโทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ  17  แห่ง

เสียงตามสาย  1   แห่ง

หอกระจายข่าว  6  แห่ง

การไฟฟ้า

หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  จำนวน  7  หมู่บ้าน

ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ  1,492  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองส่งน้ำ  จำนวน  23  แห่ง 

บึง  จำนวน  1  แหล่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย  จำนวน  14  แห่ง

สระน้ำ  จำนวน  38  แห่ง

บ่อน้ำบาดาล  จำนวน  59  แห่ง

ประปาหมู่บ้าน  18  แห่ง

บ่อน้ำตื้น  105  แห่ง

 

สาส์นจากนายกฯ

นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ
สาส์นจากปลัด

นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.40.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,086,780

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.