ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

การศึกษา  มีสถานบันการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  6  แห่ง

1.  โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 จังหวัดชลบุรี  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น มีครู/อาจารย์ 16 คน  แยกเป็นข้าราชการครูชายจำนวน  3  คน  ข้าราชการครูหญิง  10  คน   ครูอัตราจ้างหญิง (งบ สพฐ.)  1  คน และพนักงานราชการหญิง  2 คน  มีนักเรียนทั้งหมด 370  คน แยกเป็น

นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา  59  คน  แยกเป็นชาย  32  คน  หญิง  27  คน

นักเรียนระดับประถมศึกษา  223  คน  แยกเป็นชาย  104  คน  หญิง  119  คน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 88  คน แยกเป็นชาย  50  คน  หญิง  38  คน

2.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 จังหวัดชลบุรี  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูทั้งหมด 5 คน แยกเป็นครูชาย  3  คน ครูหญิง 1  คน  ชุมชนจ้างครูหญิงมาสอนอีก 1 คน  มีนักเรียนทั้งหมด 94 คน  แยกเป็น

ระดับก่อนประถมศึกษา  28  คน  แยกเป็นชาย  23  คน  หญิง  5  คน

ระดับประถมศึกษา  66  คน  แยกเป็นชาย 43  คน หญิง 23  คน

3.  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่  2  จังหวัดชลบุรี  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 6  มีครูทั้งหมด   8  คน    แยกเป็นครูชาย  2  คน  ครูหญิง  6  คน  มีนักเรียนทั้งหมด   104  คน 

                                ระดับก่อนประถมศึกษา 27  คน  แยกเป็นชาย  14  คน  หญิง  13  คน

                                ระดับประถมศึกษา  77  คน  แยกเป็นชาย  47  คน  หญิง  30   คน

4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  ขวบ  วัดสุวรรณารัญญิกาวาส        สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  รับเด็กอายุ 3- 5 ขวบ มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยจำนวน  2  คน  มีนักเรียนทั้งหมด  49  คน  แยกเป็น ชาย 31  คน  หญิง 18  คน

5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ บ้านทุ่งน้อย  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  รับเด็กอายุ 3- 5 ขวบ มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยจำนวน  1  คน  มีนักเรียนทั้งหมด 16  คน แยกเป็น ชาย 8  คน  หญิง 8  คน

6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ บ้านคลองโอ่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  รับเด็กอายุ 3- 5 ขวบ มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยจำนวน  1  คน  มีนักเรียนทั้งหมด 9  คน แยกเป็น ชาย  7  คน  หญิง  2  คน

สถาบันและองค์การทางศาสนา

Êวัด     2  แห่ง  

-  วัดสุวรรณรัญญิกาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลวัดสุวรรณ

-  วัดทุ่งศาลา  ตั้งอยู่หมู่ 3  ตำบลวัดสุวรรณ

Êสำนักสงฆ์  2  แห่ง   

-  สำนักสงฆ์อุดมสุวรรณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวัดสุวรรณ

-  สำนักสงฆ์เจริญไพบูลย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลวัดสุวรรณ

Êมัสยิด  1  แห่ง  คือ  มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลวัดสุวรรณ

สาธารณสุข

Êสถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  2  แห่ง

-  สถานีอนามัยบ้านคลองโอ่ง  .5

-  สถานีอนามัยบ้านซ่อง  .1

Êอัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 98.99

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Êป้อมตำรวจบ้านทุ่งน้อย  1  แห่ง

Êอปพร.  จำนวน  36   คน

 

สาส์นจากนายกฯ

นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ
สาส์นจากปลัด

นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.40.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,086,777

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.