ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

 

 

 

อาชีพ

เกษตรกรรม  เช่น  ทำไร่อ้อย  มันสำปะหลัง ฯลฯ

รับจ้าง  

เลี้ยงสัตว์  เช่น หมู  ไก่  เป็ด  กุ้ง  ฯลฯ

ค้าขาย

อื่นๆ

พื้นที่ทำการเกษตร

Äทำนา                 จำนวน                    1,346       ไร่

Äทำอ้อย              จำนวน                    7,550       ไร่

Äสับปะรด          จำนวน                       354       ไร่

Äมันสำปะหลัง   จำนวน                    3,250       ไร่

Äข้าวโพด            จำนวน                         58       ไร่

Äขนุน                  จำนวน                       136       ไร่

Äพืชผัก                จำนวน                       626       ไร่

Äอื่นๆ                  จำนวน                       800       ไร่

รวมพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  14,120  ไร่

โรงงานอุตสาหกรรม    มีจำนวน  6  แห่ง

 

บริษัท ซีท็อป กรีนกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลวัดสุวรรณ  เป็นประเภทอุตสาหกรรม  Reuse น้ำมัน

บริษัท ไทยซิลีคอน จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลวัดสุวรรณ  เป็นประเภทอุตสาหกรรมโรงงานผลิตกาว

บริษัท ยู่สูง อาหารสัตว์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ 3  ตำบลวัดสุวรรณ ประเภทอุตสาหกรรมฟาร์มไก่ไข่

บริษัท เอเชีย เวสย์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดสุวรรณ ประเภทจัดการขยะอุตสาหกรรม

บริษัท เอ็ม เค เอล ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดสุวรรณ ประเภทอุตสาหกรรมฟาร์มไก่เนื้อ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารบ่อทอง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/5 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดสุวรรณ ประเภทอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

 

 

สาส์นจากนายกฯ

นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ
สาส์นจากปลัด

นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.40.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,086,776

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.