ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ 

จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่
จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่  

จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ 

    ตำบลวัดสุวรรณมีจำนวน 7 หมู่บ้าน ประชากร 6,090คน ชาย 3,030 คน หญิง 3,060 คน มีทั้งหมด 1,822 ครัวเรือน แบ่งเป็น

 

 
หมู่บ้าน
ชาย
 (คน)
หญิง
(คน)
รวม
 (คน)
ครัวเรือน(หลังคา)
หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง
หมู่ที่ 2 บ้านหนองลำพุก
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งศาลา
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโอ่ง
หมู่ที่ 6 บ้านคลองหลวง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระพ้อ
582
355
600
546
374
353
220
 
606
366
606
547
372
361
202
 
1,188
721
1,206
1,093
746
714
422
๓29
253
385
281
219
210
145
 
รวม
3,030
3,060
6,090
1,822

 
 (ข้อมูล ณ เมษายน 2558 ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอบ่อทอง)
สาส์นจากนายกฯ

นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ
สาส์นจากปลัด

นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.40.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,086,788

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.