ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 2829 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ตราประจำ อบต. 

ตราประจำ อบต.
ตราประจำ อบต.  

ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ

                   ความหมายของตราสัญลักษณ์

ส่วนบนเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่บนยอดตราเครื่องหมาย แสดงถึงการปกครองและการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ส่วนกลางเป็นรูปโบสถ์ในพระพุทธศาสนา  แสดงถึงวัฒนธรรมทางศาสนาของคนใน  พื้นที่ที่ยึดมั่นคุณธรรมและคุณงามความดีตามจารีตประเพณีของบรรพบุรุษเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดี

ส่วนด้านข้างล้อมรอบไปด้วยช่อดอกไม้และพืชพรรณแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่และลักษณะการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและลักษณะภูมิประเทศของตำบลวัดสุวรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่ดีกินดี

ส่วนด้านล่างเป็นรูปโบว์สวยงาม  แสดงถึงหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมี หน้าที่เป็นตัวแทนในการพัฒนาและสร้างความเจริญให้บังเกิดขึ้นตามความ หมายตราเครื่องหมายประจำ อบต.

 

สาส์นจากนายกฯ

นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข
นายก อบต.วัดสุวรรณ
สาส์นจากปลัด

นายนิรัน ทิพโชติ
ปลัด อบต.วัดสุวรรณ
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.วัดสุวรรณ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 0-3821-1574   Fax : 0-3821-1574
Email : chon33.64@chonburi.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.